dividerEksternt sentralbord!


Telefonsekretæren leverer svartjenester til bedrifter som ønsker å outsource sentralbord og kundeservice.Grunnen til at bedrifter velger å samarbeide med oss er:

- Intet sykefravær
- Aldri opptatt
- Kortere svartider
- Lavere kostnader
- Økt Kundeservice

La våre hyggelige Telefonsekretærer svare dine inngående telefoner når bedriften selv ikke har anledning!

[USERTRACK]